Brug din spiler som genakker:

Vil du som tursejler gerne have lidt mere skub i båden på læns, men synes, at det er for besværligt og farligt at slås med spilerstage, op/nedhal m.v., men ikke synes, at du vil ofre en ny dyr genakker, kan du udmærket sejle spileren som genakker.

Du rigger en nedhaler gennem en blok helst foran forstagets befæstetigelse, evt. fastgjort enkelt eller dobbelt i forpulpitten og fører nedhaleren til betjening fra cookpittet. Ganske som hvis det var en genakker. Sætter spilerens ene halsbarm fast i nedhaleren, som udgangspunkt en lille meter over dæk.

Spilerens anden halsbarm forsynes med et enkeltskøde til den normale spilerblok så langt agten på båden som muligt.

Skødet skal være så langt at spileren frit kan blafre frem foran båden ved bomninger.

Ved bomninger tar man blot skødet med en tur op på fordækket og rundt om forstaget og tilbage til spilerblokken i modsat side, og
trækker spileren hjem på den ny halse.

Helt let og udramatisk.

Grunden til enkeltskødet er, at hvis man bruger et dobbeltskøde, vil den anden skødedel uvægerligt blive sejlet under båden ved bomningen.

Spileren vil stå lidt skævt fordi det ene sidelig står mere stramt i nedhaleren end med spilerstage, men systemet virker og det virker bedst, hvis du ikke samtidig har andre sejl oppe. Du vil da kunne sejle næsten plat læns uden giring og mere skæring end med normal spilerføring ved at totne nedhaleren.

Sejlads med genakker: Se video fra Nort Sails her

Strømpe til spiler/ genakker: Se pris mv. her

Mvh.
Shipman 28 Klubben