Alle indlæg er tilgængelige for offentligheden
Shipman 28 Debatforum ligger frit tilgængelig for
offentligheden, hvor enhver interesseret læser kan se klubbens indlæg og kommentarer til disse.

Du har fuld brugeradgang som aktivt medlem
Klubbens medlemmer har fuld adgang til Debatforum. Du kan
oprette nye indlæg, ændre på eksisterende indlæg eller slette indlæg. Yderligere
kan du kommentere på indlæg eller slette diverse kommentarer.

Du kan oprette, ændre eller slette dine indlæg
Til et indlæg kan der vedhæftes Fotos (jpg) og bilag af fx typen: Word,
Excel og PDF. Du kan løbende ændre eller supplere egne indlæg
med fotos eller bilag, hvis dette kræves for at belyse en problemstilling yderligere på
et efterfølgende tidspunkt.

Passive medlemmer kan få fuld brugeradgang
Uden
ejer-/ medejerskab af en Shipman 28, kan der anmodes om et passivt
medlemskab. Adgang i henhold til foranstående ville kunne opnås af
personer med
interesse i sejlads, herunder tidligere Shipman 28-sejlere. Se mere
herom via link: Medlemskab.

Alle kan deltage i debatten i Shipman-Forum

Send din anmodning om deltagelse til klubben via linket øverst på denne
debatside. Du vil få adgang til at kunne oprette indlæg og vedhæfte
bilag samt svare på indlæg. Korrektion og sletning i forbindelse med
indlæg og svar kræver medlemskab.

Vi bidrager også med råd inden køb af sejlbåd
Har
du overvejelser om køb af en Shipman 28 eller anden sejlbåd? Klubbeni
vil gerne bidrage til, at du kan erhverve dig et tilstrækkeligt
beslutningsgrundlag – evt. med indlæg i dette forum. Kontakt bestyrelsen
via e-mail: bestyrelsen@shipman28.dk

Mvh Bestyrelsen